Caracteristicile educatiei nonformale

Caracteristicile educatiei nonformale

Caracteristici ale educaţiei nonformale:

 • - este centrată pe beneficiar şi pe nevoile reale de învăţare, facilitând identificarea acestora pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare;
 • - este adaptată comunităţii, grupului şi/ sau individului şi presupune o învăţare în ritm propriu;
 • - este structurată şi organizată, are ataşate obiective clare de învăţare şi presupune un management eficient al resurselor;
 • - presupune un proces de învăţare, care poate fi încadrat într-un curriculum, conduce la obţinerea de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de cele mai multe ori mai scurtă decât în cazul educaţiei formale), conţinuturile putând fi uşor înnoite sau îmbunătăţite; presupune extinderea cadrului de învăţare, diversificarea şi flexibilizarea spaţiului şi timpului de învăţare;
 • - se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare;
 • - ca şi celelalte contexte de învăţare, învăţarea în context nonformal permite acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi, atitudini;
 • - susţine dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor;
 • - reprezintă în primul rând învăţare prin noi experienţe şi permite valorificarea experienţei anterioare;
 • - poate să conducă la recunoaşterea competenţelor dobândite;
 • - presupune proces de reflecţie;
 • - poate produce o schimbare în bine la nivelul participantului şi comunităţii.


În concluzie...

...educaţia nonformală poate fi descrisă, printre altele, ca fiind: holistică, incluzivă, diversă, multiculturală, continuă, formativă, complementară, provocatoare, stimulativă, distractivă, neconvenţională, interactivă, participativă, voluntară, opţională, nondirectivă, sustenabilă, flexibilă, atractivă, aplicabilă, accesibilă, ajustabilă, inovatoare, creativă, dinamică, pozitivă.

Adaugat de vlad la 07-11-2012 14:22:24
Editat de Andrei Popescu la 04-12-2012 13:10:45
Iti place? Da un
Placut de 15 persoane
13698 vizualizari