Etapele Jokerajului

Etapele jokerajuluiPrima etapă: Introducerea publicului în metoda Teatru Forum Succesiunea paşilor este mai mult sau mai puţin de fi ecare dată aceeaşi:

» urările de bun venit către public;
» prezentarea jokerului şi a rolului său în reprezentaţia care va urma;
» prezentare scurtă a Teatrului Forum, a ceea ce presupune el şi ce se aşteaptă de la public în consecinţă: să fi e activ, să fi e atent, să se aştepte la un exerciţiu de creaţie mai mult decât la un exerciţiu artistic;
» apoi se explică publicului ce fel de personaje există în Teatru Forum (opresor, opresat, aliat al opresorului, aliat al opresatului, neutru) invitându-i să urmărească cu atenţie piesa pentru a le identifi ca şi a participa ulterior cât mai active la partea de forum;
» trebuie să ştie dacă publicul a mai participat la o astfel de reprezentaţie vreodată; dacă există în sală spectator care au mai participat, jokerul va încerca să îi împuternicească să devină spectatori activi care să intervină la partea de forum;
» înainte de a viziona piesa, face un exerciţiu de energizare cu publicul: aplauze multe şi furtunoase;
» foarte important este să explice publicului că după cele 15 - 20 minute de reprezentaţie, va urma forumul efectiv; la acel moment ei vor urca pe scenă şi împreună cu noi, ca o echipă, vor ajuta protagonistul şi personajele prezentate să ia o altă decizie;
» înainte de a începe prima reprezentaţie a piesei va verifi ca dacă publicul are întrebări şi dacă sunt pregătiţi să vizioneze piesa: întrebările trebuie puse cu energie şi răspunsurile lor trebuie aşteptate măcar 3 secunde (eventual puteţi stabili cu publicul să ridice mâna dacă sunt de acord cu afirmaţiile pe care le faceţi sau întrebările pe care le puneţi în anumite momente cheie).

Etapa a doua: Reprezentaţia Piesei

În etapa a doua DSC_0288.JPGare loc piesa propriu zisă în care publicul vizionează cele aproximativ 15 minute de spectacol. Se poate, pentru a face demarcaţia mai clară, ca Jokerul să facă trecerea dintr-o scenă în alta strigând: „Scena II, Scena III„ ... sau „după ceva vreme...”, „Scena III”, etc. - dar acest lucru doar dacă simţiţi nevoia pentru a face demarcaţia între scene mai clară.
Jokerul va trebui să se poziţioneze undeva strategic pentru a reuşi să observe spectatorii în timpul reprezentaţiei: acest lucru îl va ajuta foarte mult să vadă cum reacţionează, ce momente cheie îi încântă sau le stârnesc o reacţie, cine din public pare mai implicat, cine vorbeşte cu cine, etc. Aceste detalii sunt foarte importante pentru Joker deoarece îi oferă indicii pentru a alege oamenii potriviţi pe care să-i stimuleze să urce pe scenă. Au fost situaţii în care unii spectatori vorbeau între ei sau reacţionau spontan în timpul piesei. Probabilitatea ca ei să fi e unii dintre acei spectatori care vor intervene estemare, pentru că de cele mai multe ori sunt genul de persoane active care îşi formează păreri şi au atitudini faţă de ceea ce văd. În cazul în care îi rugaţi să urce pe scenă și ei refuză, putem totuşi să le cerem părerea apelând la o formulare de tipul: “am văzut ca dvs. aveaţi ceva păreri în timpul piesei. Foarte bine! Ce credeţi despre....?” etc. Dacă Jokerul observă că între scene publicul a fost încântat sau că i-a plăcut, dar nu a avut curaj să aplaude pentru că era confuz, el poate să încurajeze spectatorii să aplaude.


Etapa a treia: Partea de Forum

Paşii care urmează după finalizarea forumului sunt foarte importanţi. Aici revine rolul Jokerului care trebuie să încurajeze publicul să devină activ. Cum poate face Jokerul acest lucru?
La finalizarea piesei, dacă simte că le-a plăcut, cere foarte multe aplauze, timp în care se deplasează spre centrul scenei (pentru a fi văzut de către toată lumea).

» Poftește actorii pe scenă, rând pe rând: opresorul, opresatul, aliaţii şi personajele neutre;
» Pentru fiecare personaj în parte întreabă publicul: Cum se numeşte personajul? Ce fel de personaj cred ei că este din categoria celor 5 pe care i-am descris înainte de piesă? De ce au ales să-l încadreze în această categorie, îndrumându-i să spună câteva cuvinte despre personaj pentru a mă asigura că povestea a fost bine înţeleasă.
» Dacă au existat confuzii despre personaje, acum este momentul pentru clarifi care. Alte întrebări care vin în acest moment al piesei sunt:
• Ce aţi observat în piesă?
• Despre ce este vorba în piesă?
• Care este problema subliniată în piesă?
• Care sunt cauzele problemei prezentate?
• Cine este cel mai afectat?
• Este inevitabil acest sfârşit?
• Puteţi voi să faceţi ceva, aveţi alte soluţii?
» O altă abordare cu efect la public este:
• Îl recunoaşteţi pe acest personaj din viaţa voastră particulară?
• Îl regăsiţi în cineva - o rudă, un prieten, un coleg, un şef, oricine?

DSC_0843.JPG
» În acest moment spectatorii reflectă la întrebarea care le-a fost pusă. După încă 3-4 secunde se poate adresa următoarea rugăminte: “Cine recunoaşte personajul, să ridice o mână!”.
De fiecare dată când este vorba despre opresor toată lumea îl recunoaşte. La fel şi pe protagonist. Acesta este momentul în care porneşte forumul, întrucât spectatorii identifi că şi se identifi că cu personajele de pe scenă, pas foarte important pentru a intra în joc.
» În cele din urmă sunt îndemnaţi să formulize împreună scopul forumului: ”De ce vrem să-l facem pe protagonist să găsească alte soluţii?” şi publicul va formula scopul. Odată ce toată lumea a înţeles scopul exerciţiului, forumul are potenţial mare de succes.
» După ce spectatorii au înţeles ce tip de personaj este fi ecare dintre cele prezentate, urmează prezentarea regulilor de forum. Iată cum ar putea suna o formulare a acestora pentru public: Vom juca fi ecare scenă pe rând; În momentul în care dumneavoastră simţiţi că puteţi să înlocuiţi orice personaj (mai puţin opresorul principal) din scenă vă rugăm să bateţi din palme;
• Eu voi spune „STOP!”,
• Vom îngheţa piesa iar dvs. veniţi în faţă;
• Vă prezentaţi, să ştim cu cine lucrăm şi
• Mergeţi să vă faceţi intervenţia.
• Nu avem voie să folosim violenţa fi zică şi verbală pe scenă!
• Nu puteți înlocui Opresorul! Puteți înlocui personaje de sex opus dvs.! Nu sunt admise două intervenții în același timp pe scenă!
• În momentul în care simţiţi că aţi fi nalizat intervenţia, vă rugăm să bateţi din nou din palme.Rugăm publicul să fi e atent la intervenţiile făcute, pentru că vom discuta împreună despre ele.Va trebui să luaţi în considerare că intervenţiile sunt făcute pentru a ne atinge scopul propus împreună.
• Trebuie să aveţi câte o singură intervenţie, pe rând.
• Intervenţiile trebuie să fi e realiste conform caracteristicilor personajelor şi raportat la timpul real al piesei.
joker.jpg
 

Toată lumea a înţeles regulile?: aplauze – Stop! –    
nume –Intervenţie - discuţie cu publicul

Dacă toată lumea a înţeles haideţi să ne încălzim puțin!
Aici puteţi face unul două exerciţii de încălzire a publicul.      Adaugat de Ana-Maria Gradinariu la 04-07-2013 8:51:16
Editat de Ana-Maria Gradinariu la 04-07-2013 9:56:04
Iti place? Da un
Placut de 2 persoane
4649 vizualizari
TOP