Joker

Cel mai bine este să ne imaginăm jokerul este ca pe o gazdă care își așteaptă oaspeţii pregătita, știe cum să îi întâmpine, știe cum să îi întreţină și să fi e atent la toţi, fară să exagereze în nici o situaţie. El prezintă regulile teatrului forum și energizează grupul, îl activează cu jocuri de demecanizare sau de cunoaștere, specifi ce teatrului forum. Paşii parcurşi de echipa de lucru împreună cu Jokerul, facilitatorul şi coordonatorul de proiect, fac parte toţi din „munca din spatele cortinei” și merg în aceeași direcţie, aceea de a implica spectatorii în găsirea de soluţii la probleme sau crearea de căi spre o situaţie îmbunătăţită.

Jokerul se prezintă pe sine și explică nu numai regulile, ci și rolul lui acolo. E ca un moderator între actori și public. Poate interveni în partea de forum când replicile importante au fost deja zise, are un mic discurs la început referitor la metodă, pentru ca lumea să nu creadă că asistă la o piesă de teatru clasic și să plece după prima reprezentaţie. Tot el dezvăluie publicului faptul că cei de pe scenă nu sunt actori profesioniști, acest lucru fi ind valabil în majoritatea pieselor de teatru forum. El știe înainte de toate să pună întrebări care să aibă ecou în public, să îi provoace pe cei din audienţă să răspundă și să răstoarne situaţia pe toate părţile pentru ca forumul să fi e cât mai autentic. Jokerul este parte din piesă încă de la conceperea ei, asistă și poate da indicaţii ca un regizor, face legătura cu realitatea în permanenţă, susţine echipa, este o persoană care poate, și este nevoie, sa rămână obiectivă. Putem spune că de abilităţile lui de prezentare, comunicare, empatizare depinde bunul mers al forumului, o simplă neatenţie poate dezechilibra sau poate pune accentul pe lucruri fie irelevante, fie nepotrivite cu acţiunea și subiectul prezentate, actorii de pe scenă devin în acest caz dezorientaţi și nu știu în ce direcţie să improvizeze, iar spect-actorii se îndepartează de subiect sau nu mai sunt motivaţi să participe vazând că nu le sunt luate în considerare intervenţiile.

În ziua reprezentaţiei facilitatorul sau Jokerul trebuie să participe împreună cu echipa la următoarele activităţi:
» repetarea obiectivelor piesei cu echipa: reamintirea motivaţiei pentru care fac piesa;
» reamintirea potenţialelor intervenţii şi a reacţiilor posibile ale Jokerului sau ale echipei;
» exerciţii de energizare şi demecanizare (un cântec, un joc cu strigăte, îmbrăţişări, etc);
» încurajarea Jokerului de către echipă;
» pregătirea de către Joker a structurii de debriefing a forumului (pregătire scrisă şi mentală a întrebărilor și provocărilor pe care Jokerul le va lansa);
» Jokerul va informa actorii despre ceea ce vrea să facă, indiferent dacă a mai făcut iniţial, sau dacă este ceva nou;
» pregătirea spaţiului de desfăşurare a reprezentaţiei de către cei ce îl vol folosi (actorii + joker);
» exersarea intrărilor şi ieşirilor din scenă.


Mai jos puteți viziona o piesă de Teatru Forum Moderată de Augusto Boal, la Universitatea Harvard, in 2003:Adaugat de Ana-Maria Gradinariu la 09-06-2013 7:07:39
Editat de Ana-Maria Gradinariu la 04-07-2013 8:35:44
Iti place? Da un
Placut de 1 persoane
6474 vizualizari
TOP