Metoda scout

     Metoda scout - o formă de educaţie non-formală testată şi cu rezultate de succes pe parcursul a peste 100 de ani de cercetăşie (1907 – prezent). pentru a atinge scopul cercetăşiei, membri voluntari adulţi (liderii) folosesc în activităţile cu copiii şi tinerii un sistem educaţional format din 7 elemente îmbinate:

   1.Educaţia prin acţiune (learning by doing): copiii şi tinerii deprind ablităţi de viaţă prin implicarea activă în diferite activităţi -jocuri, ateliere, proiecte, acţiuni în folosul comunităţii, momente din viaţa cotidiană - activităţi construite împreună cu copiii, în funcţie de interesele şi aptitudinile lor.

   2.Cadrul simbolic: fiecare grupă de vârstă îşi desfăşoară activităţile într-un cadru simbolic specific nivelului lor de maturitate şi nevoilor lor educaţionale. Simbolurile au un rol hotărâtor în formarea copilului şi a adultului; ele reprezintă o expresie spontană, o comunicare adecvată şi un mijloc de dezvoltare a imaginaţiei creatoare, rămânând un important factor de integrare socială a omului. Prin acest element dezvoltăm abilităţi de viaţă precum: creativitatea şi imaginaţia, spontaneitatea, realizarea distincţiei dintre fantastic şi real.

   3.Sistemul de progres personal are menirea de a implica copiii şi tinerii în propria dezvoltare. Prin acest sistem, fiecare cercetaş poate să se autoevalueze şi să devină conştient de ritmul dezvoltării sale. sistemul de progres foloseşte elemente ale cadrului simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă, concentrându-se pe dezvoltarea abilităţilor de îndemânare cu lucruri mărunte, lucruri practice dar şi cu lucruri neaşteptate; de lucru în echipă; de conştientizare a resurselor care-i înconjoară; de implicare în dezvoltarea personală dar şi a societăţii civile.

   4.Natura: este cadrul ideal de aplicare a metodei scout. Prin activităţile în natură, cercetaşul îşi descoperă propriile limite, cadrul natural oferindu-i provocări, momente de reflecţie şi momente dificile, ocazia de a învăţa despre sine şi despre ceilalţi. De asemenea, îi dezvoltă atitudini şi comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător.

   5.Legea şi promisiunea cercetaşului: enunţă valorile de bază la care aderă fiecare cercetaş. Acesta descoperă aceste valori prin activităţile scout şi le integrează în comportamentul propriu, angajându-se să le respecte. Ulterior, le va promova şi în viaţa adultă.

   6.Sprijinul adulţilor: adulţii, responsabili fiind de a coordona activităţile, se asigură că acestea au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor implicaţi şi creează un cadru de relaţionare adecvat, bazat pe ascultare şi pe respect reciproc într-un mediu sigur atât din punct de vedere fizic cât şi emoţional.

   7.Sistemul patrulelor: activităţile sunt derulate într-un grup mic (4-8 persoane) în care responsabilităţile fiecăruia sunt bine definite şi relaţionarea este complexă, oferă copiilor şi tinerilor un mod ideal de a se descoperi pe sine şi pe ceilalţi, dezvoltându-şi abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, de asumare de responsabilităţi.

 

 

Adaugat de Cercetasii Romaniei la 20-11-2012 15:00:37
Editat de Cercetasii Romaniei la 27-11-2012 10:16:05
Iti place? Da un
Placut de 3 persoane
5389 vizualizari