Metodologia IMPACT

Roata IMPACT_02052011_final.jpgObiective

Programul IMPACT dezvoltă în special componenta de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii, unul dintre domeniile principale de activitate ale Fundaţiei. Educaţia prin serviciu în folosul comunităţii este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică proiecte în folosul comunităţii, dezvoltîndu-şi în acest fel abilităţi de viaţă şi competenţe în patru domenii: cetăţenie activă, angajabilitate, antreprenoriat social şi leadership. Principalele obiective ale educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii sunt: (1) încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii, prin proiecte în beneficiul comunităţii; (2) înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza de implementare a proiectelor; (3) promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile civice şi respectul reciproc. În acest fel, educaţia prin serviciu în folosul comunităţii contribuie la implicarea civică a tinerilor, înzestrarea lor cu abilităţi practice şi promovarea în rândul tinerilor a calităţilor necesare cetăţenilor într-un mediu democratic. Prin IMPACT, Fundaţia Noi Orizonturi încearcă, pe de o parte, să le ofere tinerilor posibilitatea de a deveni agenţi ai schimbării în comunităţile în care trăiesc şi, pe de altă parte, oferă sistemului şcolar posibilitatea de a adopta acest program ca parte a paletei lor de activităţi extracuriculare.

Curriculum

Cluburile IMPACT îşi desfăşoară activitatea în baza unui curriculum dezvoltat dezvoltat de experţii Fundaţiei, iar liderii de club sunt în prealabil formaţi în vederea coordonării întâlnirilor IMPACT. Fundaţia Noi Orizonturi a elaborat, în acest sens, un manual pentru liderii IMPACT, pe baza căruia sunt coordonate activităţile cluburilor precum şi un set de module de formare care să le ofere acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de club. Pe lângă acestea, există un curriculum pe patru componente (cetăţenie activă, angajabilitate, leadership şi antreprenoriat social) şi baze de date cu jocuri şi povestiri. Curriculumul IMPACT, tipărit în patru volume, este un instrument pentru liderii de club voluntari (80% profesori), structurat pe patru componenete: cetăţenie activă, antreprenoriat social, angajabilitate şi leadership. Prin cetăţenie activă, IMPACT sprijină tinerii să-şi dezvolte, prin intermediul proiectelor de serviciu în folosul comunităţii, acele competenţe necesare pentru a deveni cetăţeni responsabili, de încredere, integri şi plini de compasiune, capabili să contribuie la bunăstarea şi binele comunităţii. Prin angajabilitate, IMPACT sprijină tinerii să-şi dezvolte competenţe sociale, organizaţionale şi tehnice pentru a le creşte şansele de succes pe o piaţă competitivă a muncii. Prin antreprenoriat social, IMPACT sprijină tinerii să devină antreprenori creativi şi curajoşi care să aibă în vedere, dincolo de dobândirea profitului, atingerea unor scopuri sociale şi de mediu. Prin leadership, IMPACT oferă tinerilor oportunităţi de implicare în activităţi de facilitare şi/sau coordonare în cadrul programelor Fundaţiei Noi Orizonturi sau a altor organizaţii, care să le dezvolte competenţe specifice unor lideri capabili să urmărească pe termen lung binele şi bunăstarea comunităţii.

Competenţe

Astfel, prin activitatea din cadrul clubului IMPACT, tinerii îşi dezvoltă cinci competenţe transversale (competenţe din sfera inovaţiei şi creativităţii, competenţe tehnice, management personal şi de grup, comunicare şi competenţe din sfera managementului de proiect) şi nouă valori/atitudini (încrederea, integritatea, respectul, compasiunea, perseverenţa, curajul, solidaritatea, participarea şi responsabilitatea), care îi vor pregăti atât pentru viaţa personală cât şi pentru cea profesională. Vezi Roata Invatarii in IMPACT (din imagina alăturată.

Şcoala Altfel
IMPACT a susţinut Şcoala Altfel şi în acest sens au fost dezvoltate activităţi ce pot fi implementate în sistemul scolar şi care oferă o imagine de ansamblu în ceea ce se intamplă în IMPACT.
Adaugat de Diana Certan la 24-11-2012 12:43:52
Editat de Andrei Popescu la 25-11-2012 8:49:28
Iti place? Da un
Placut de 2 persoane
4462 vizualizari